REJO Cleaning

reguliere schoonmaak

Reguliere schoonmaak

Onder regulier schoonmaakonderhoud wordt het dagelijks, wekelijks en periodiek schoonhouden van kantoren en gebouwen verstaan. Een goed schoongemaakt kantoor geeft een professionele uitstraling. Ook creëert u een betere werksfeer en hygiëne voor uw medewerkers.

Aan de hand van uw wensen wordt een werkprogramma voor dagelijkse en periodieke werkzaamheden opgesteld. Vervolgens stellen wij vaste medewerkers aan, die volgens afspraak en werkprogramma de werkzaamheden professioneel uitvoeren. Er wordt een logboek op iedere locatie neergelegd, welke door de schoonmaakmedewerker voor aanvang van de werkzaamheden wordt nagekeken of er opmerkingen in vermeld staan.

Managementsamenvatting

Wij realiseren kwaliteit door focus op onze medewerkers en onze opdrachtgevers. De toegevoegde waarde van Rejo Cleaning blijkt vooral uit onze betrokkenheid en dienstenpakket. Rejo Cleaning is als geen ander in staat om direct en flexibel in te spelen op al uw mogelijk denkbare facilitaire wensen.

Rejo Cleaning is een flexibele partner

Rejo Cleaning is al jarenlang voor opdrachtgevers een betrouwbare en flexibele partner. Wij zijn, als betrokken en lokale speler, in staat om constructief met uw organisatie mee te denken over continue en soms ingrijpende veranderingen. Wij kennen deze uitdagingen en kunnen u daarom met raad en daad terzijde staan.

Kwaliteitsmeetsystemen

Kwaliteit is het maken van heldere afspraken en het kennen en waarmaken van uw verwachtingen. Rejo Cleaning is continu bezig om de kwaliteit van onze schoonmaakdienstverlening in de breedte te handhaven en op diverse onderdelen verder te optimaliseren.

De kwaliteit van onze dienstverlening is sterk afhankelijk van de inzet en deskundigheid van de betrokken uitvoerende medewerkers en het management. Rejo Cleaning draagt daarom zorg voor een grondige instructie en goede begeleiding van de betrokken schoonmaak- medewerkers. Iedere uitvoerende is primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen werkzaamheden en de controle daarop. Door middel van een gestructureerde planning van mogelijke VSR-KMS en DKS-metingen en verbeteracties richting onze medewerkers kan Rejo Cleaning de door u gewenste kwaliteit leveren.

Communicatie en samenwerken

Communicatie en samenwerken bestaan uit het maken en nakomen van heldere afspraken. Er zal in gezamenlijk overleg een goed gestructureerde communicatie met u plaatsvinden. Op deze manier ontstaat overleg op zowel het operationeel -, als het tactisch – en strategisch niveau.

Onze rayonmanagers coördineren de schoonmaakwerkzaamheden en zijn voor u het vaste aanspreekpunt. Zij kennen de schoonmakers en ze kennen uw bedrijf. Daarnaast hebben onze rayonmanagers volgens een vaste frequentie overleg met u en leggen zij de belangrijke afspraken vast in een gespreksverslag.

Betrouwbaar personeel

Voor onze opdrachtgevers zoeken we de beste, betrouwbare schoonmaakmedewerkers. Deze personeelszorg begint al voor de eigenlijke indiensttreding. Wij beschikken over een zeer goed screeningssysteem, waarbij onder andere een bewijs van gedrag wordt aangevraagd. Dit alles om onze opdrachtgevers zo goed mogelijk te voorzien van betrouwbare schoonmaak- medewerkers.

Pro-activiteit

Rejo Cleaning heeft ervaring bij zeer diverse opdrachtgevers waar wij een pro-actieve rol vervullen. Dit komt met de inzet van goed geïnstrueerd personeel en toezicht tot uiting. Zij zullen zelf verantwoordelijk zijn voor signalering van diverse omstandigheden en dit kenbaar maken aan de opdrachtgever. Gezamenlijk naar oplossingen zoeken is hierbij het streven. Dit bespaart u zelf veel tijd en geeft uw organisatie de garantie dat Rejo Cleaning pro-actief bij u te werk gaat.

Onze missie

‘Wij willen een partner zijn die, betrokken, betrouwbaar & betaalbaar is. Wij willen op maatschappelijk verantwoorde wijze bijdragen aan een gezond & schoon leefklimaat’.

Dienstverlener in heel Nederland

Rejo Cleaning is een facilitaire dienstverlener en actief in geheel Nederland. Wij bieden u een uitgebreid aanbod van facilitaire diensten aan in de zakelijke sector, in de zorg, in het onderwijs, in de industrie en bij de overheid.

Rejo Cleaning onderkent de verandering in behoeften van opdrachtgevers. In plaats van productgericht te denken stellen wij de wensen van onze opdrachtgevers voorop. Wij willen een partner zijn die, lokaal betrokken, betrouwbaar & betaalbaar is.

Rejo Cleaning weet dat u het nog belangrijker vindt, dat wij u begrijpen! Mede hierdoor kunnen wij u de zorg voor het schoonmaakonderhoud uit handen nemen, zodat u zich in een aangename werk- en leefomgeving volledig kan richten op uw core business.